Föreningsinformation

Här kommer vi att samla information från föreningens arbete. Styrelseprotokoll, möteshandlingar från föreningsstämmor etc.

2023

Föreningsstämma

Saknas: Revisionsberättelse

2022

Föreningsstämma

2021

Föreningsstämma

Styrelsen

2020

Föreningsstämma

Styrelsen

2019

2018

2017

2016