Media

Linköpingsposten 2016-01-21
Östgöta Correspondenten 2018-05-19
Östgöta Correspondenten 2018-12-20
Östöga Correspondenten 2018-12-20
Deltagande vid Östergötlands musikdagar. Hedvigs kyrka i Norrköping 2019-08-13 Bild från Norrköpings Tidningars recension.