Välkommen till Linköpings damkör

Om kören

Linköpings damkör är en fristående ideell förening bestående av 25 sångerskor som sedan starten i januari 2016 har gjort ca två produktioner per år.

Det började med att Hans Lundgren sommaren 2015 la upp en Spotify-länk till Oskar Lindbergs Morgonen på sin Facebooksida och skrev att ”detta är något av det vackraste som finns”. Sen rullade det igång…

Några driftiga kvinnor, några av dem med ett förflutet i Lennart Ekholms skapelse, flickkören Treklangen, mindes Lindbergs sång och började smida planer på att dra ihop kvalificerade, erfarna korister till en damkör. En arbetsgrupp tillsattes och bara efter en dryg månad fanns det en kör med tjugo handplockade sångare.

Hasse var inte svårövertalad och i januari 2016 begick vi vår debutkonsert. Vi hade i början betraktat det hela som ett engångsprojekt, men beslutade under vintern att det skulle bli en fortsättning. Och så har det blivit. Såhär några år senare har kören delvis förändrats när sångerskor har slutat och nya har kommit in. Vi har också fått en ny dirigent i Elias Aaron Johansson, men Hans Lundgren finns kvar som musikalisk ledare.

Kören repeterar en heldag per termin och en kväll i månaden. Repertoaren är klassisk och nutida damkörsmusik.